Response of the chitinolytic microbial community to chitin amendments of dune soils

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Response of the chitinolytic microbial community to chitin amendments of dune soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences