Response predictions for organisms water-exposed to metal mixtures: a meta-analysis

M. G. Vijver, E. G. Elliott, Wjgm Peijnenburg, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Response predictions for organisms water-exposed to metal mixtures: a meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds