Response to kairomones by some alysiine and eucoilid parasitoid species (Hymenoptera).

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Response to kairomones by some alysiine and eucoilid parasitoid species (Hymenoptera).'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology