Response to Perrier and Charmantier: On the importance of time scales when studying adaptive evolution

Mirte Bosse, Lewis G. Spurgin, Veronika N. Laine, Ella F. Cole, Josh A. Firth, Phillip Gienapp, Andrew G. Gosler, Keith McMahon, Jocelyn Poissant, Irene Verhagen, Martien A. M. Groenen, Kees van Oers, Ben C. Sheldon, Marcel E. Visser, Jon Slate (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)248-253
Aantal pagina's6
TijdschriftEvolution Letters
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2019

Citeer dit