Response to Pitt & Taylor 2016: Conservation of Aspergillus with A. niger as the conserved type is unnecessary and potentially disruptive

Robert A. Samson, Vit Hubka, Janos Varga, Jos Houbraken, Seung-Beom Hong, Corne H. W. Klaassen, Giancarlo Perrone, Keith A. Seifert, Donato Magista, Cobus M. Visagie, Sandor Kocsube, Geongi Szigeti, Takashi Yaguchi, Stephen W Peterson, Jens C. Frisvad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1439-1446
TijdschriftTaxon
Volume66
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2017

Citeer dit