Response to review by Catalin Pavel, published in BMCR 2009.09.75, of Nathalie de Haan, Martijn Eickhoff, Marjan Schwegman (ed.), Archaeology and National Identity in Italy and Europe 1800-1950

M.J. Schwegman, M. Eickhoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's1
TijdschriftBryn Mawr Classical Review
Volume2009.11
Nummer van het tijdschrift.06
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit