Responses of insect herbivores and their food plants to wind exposure and the importance of predation risk.

C Chen, A Biere, R. Gols, W. Halfwerk, K. van Oers, JA Harvey (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

128 Downloads (Pure)

Zoekresultaten