Responses of insect herbivores and their food plants to wind exposure and the importance of predation risk.

C Chen, A Biere, R. Gols, W. Halfwerk, K. van Oers, JA Harvey (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Responses of insect herbivores and their food plants to wind exposure and the importance of predation risk.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology