Responsible innovation as a source of inspiration for technology assessment, and vice versa: the common challenge of responsibility, representation, issue identification and orientation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)268-277
TijdschriftJournal of Responsible Innovation
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit