Responsiveness to increasing parental needs: the role of normative beliefs and relationship quality. Paper prepared for the European Population Conference, Vienna, 1-4 September 2010

P.A. Dykstra, C.M. Fokkema

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieThe Hague
UitgeverNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit