Restauratie van een revolutionair: Lenins medewerker van het eerste uur Nikolaj Boecharin wordt gerehabiliteerd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageRestauration of a Revolutionary: Lenin's Close Associate Nikolai Bukharin to be Rehabilitated
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)53-55
Aantal pagina's3
TijdschriftElsevier
Nummer van het tijdschrift24
StatusGepubliceerd - 13 jun 1987

Citeer dit