Restless REM sleep in insomnia disorder and its detrimental effects on regulation of emotional distress.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Someren, Eus, Promotor
  • Schalkwijk, F.H., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 mei 2019
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit