Restoration and Recovery of Shallow Eutrophic Lake Ecosystems in the Netherlands - Epilogue

L. Van Liere, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  17 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)283-287
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume233
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit