Restoration by biomanipulation in a small hypertrophic lake: first year results

E. Van Donk, R.D. Gulati, M.P. Grimm

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  324 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)285-295
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume191
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit