Restoration by food-web manipulation in the hypertrophic Lake Zwemlust (the Netherlands): the first two years.

E. Van Donk, W.J. Rip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-19
TijdschriftAqua Fennica
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit