Restoration of shallow ecosystems with emphasis on Loosdrecht Lakes: Proceedings of the Water Quality Research Loosdrecht Lakes Symposium

J.G. Loogman, L. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-259
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit