Restoration of species-rich grasslands on ex-arable land: Seed addition outweighs soil fertility reduction

P. Kardol, A. Van der Wal, T.M. Bezemer, W. De Boer, H. Duyts, R. Holtkamp, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  61 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Restoration of species-rich grasslands on ex-arable land: Seed addition outweighs soil fertility reduction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology