Restoring degraded microbiome function with self-assembled communities

Carlos Fernando Gutierrez Landazuri, Janeth Sanabria Gómez, J.M. Raaijmakers, B. O. Oyserman (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Restoring degraded microbiome function with self-assembled communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences