Restoring immune suppression in the multiple sclerosis brain.

N. Koning, B.M. Uitdehaag, I. Huitinga, R.M. Hoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)359-368
TijdschriftProgress in Neurobiology
Volume89
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit