Restoring macrophyte diversity in shallow temperate lakes: biotic versus abiotic constraints

E.S. Bakker, J.M. Sarneel, R.D. Gulati, Z. Liu, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

736 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Restoring macrophyte diversity in shallow temperate lakes: biotic versus abiotic constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology