Restricted daytime feeding attenuates reentrainment of the circadian melatonin rhythm after an 8-h phase advance of the light_dark cycle

A. Kalsbeek, S. Barassin, J.J. van Heerikhuize, J. van der Vliet, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)57-66
TijdschriftJournal of Biological Rhythms
Volume15(1)
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit