Restricted daytime feeding modifies suprachiasmatic nucleus vasopressin release in rats

A. Kalsbeek, J.J. van Heerikhuize, J. Wortel, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18-29
TijdschriftJournal of Biological Rhythms
Volume13
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit