Restricted intra-embryonic origin of bona fide hematopoietic stem cells in the chicken

Laurent Yvernogeau, Catherine Robin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Restricted intra-embryonic origin of bona fide hematopoietic stem cells in the chicken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences