Resultaten van gesloten vitrectomie

P.T.V.M. de Jong, C. Strous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

130 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)914-916
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume125
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit