Retaining retirement-eligible older workers through training participation: The joint implications of individual growth need and organizational climates

Y. Li, K. Turek, K. Henkens, M. Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)954-976
TijdschriftJournal of Applied Psychology
Volume108
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum28 nov. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2023

Citeer dit