Rethinking Performative Methods in the History of Science

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBerichte zur Wissenschaftsgeschichte
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2020

Citeer dit