Rethinking the Bangladesh State

Willem van Schendel, David Lewis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)306-323
Aantal pagina's17
TijdschriftContributions to Indian Sociology
Volume54
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2020

Citeer dit