Rethinking the Ethiopian red terror: approaches to political violence in revolutionary Ethiopia

Jacob Wiebel, Andreas Admasie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)457-475
TijdschriftJournal of African History
Volume60
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit