Rethinking the Violence of Pacification: State Formation and Bandits in the Young Turk Era, 1914-1937

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)746-769
TijdschriftComparative Studies in Society and History
Volume54
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit