Retinal detachment following Neodymium-YAG laser capsulotomy

C.A.G.M. Vester, M.F. Bienfait, P.T.V.M. de Jong, J.H. Pameijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)441-443
TijdschriftFortschritte der Ophthalmologie : Zeitschrift der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
Volume83
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit