Retinogenesis of the Human Fetal Retina: An Apical Polarity Perspective

Peter M J Quinn, Jan Wijnholds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

48 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retinogenesis of the Human Fetal Retina: An Apical Polarity Perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences