Retinoic acid and Cyp26b1 are critical regulators of osteogenesis in the axial skeleton.

K.M. Spoorendonk, J. Peterson-Maduro, J. Renn, T. Trowe, S. Kranenbarg, C. Winkler, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retinoic acid and Cyp26b1 are critical regulators of osteogenesis in the axial skeleton.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Business & Economics

Social Sciences