Retinoic acid-induced pancreatic stellate cell quiescence reduces paracrine Wnt-beta-catenin signaling to slow tumor progression

F.E. Froeling, C. Feig, C. Chelala, R. Dobson, C.E. Mein, D.A. Tuveson, H. Clevers, I.R. Hart, H.M. Kocher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retinoic acid-induced pancreatic stellate cell quiescence reduces paracrine Wnt-beta-catenin signaling to slow tumor progression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences