Retirement as a Relief? The Role of Physical Job Demands and Psychological Job Stress for Effects of Retirement on Self-Rated Health

L. van den Bogaard, K. Henkens, M. Kalmijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

171 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retirement as a Relief? The Role of Physical Job Demands and Psychological Job Stress for Effects of Retirement on Self-Rated Health'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences