Retriever fetches integrins from endosomes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retriever fetches integrins from endosomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences