Retromer dependent recycling of the Wnt secretion factor Wls is dispensable for stem cell maintenance in the mammalian intestinal epithelium

R.E. de Groot, H.F. Farin, M. Macurkova, J.H. van Es, H.C. Clevers, H.C. Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retromer dependent recycling of the Wnt secretion factor Wls is dispensable for stem cell maintenance in the mammalian intestinal epithelium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology