Retrouver les récits cachés d'esclaves dans les archives néerlandaises

Vertaalde titel van de bijdrage: Een meerstemmig perspectief tussen de regels door: Verborgen verhalen over slaafgemaakte mensen in Nederlandse archieven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageEen meerstemmig perspectief tussen de regels door: Verborgen verhalen over slaafgemaakte mensen in Nederlandse archieven
Originele taal-2Frans
TijdschriftDe Lage Landen: context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland
StatusGepubliceerd - 16 aug. 2022

Citeer dit