"Return" migration intentions among second-generation Turks in Europe: the effect of integration and transnationalism in a cross-national perspective

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '"Return" migration intentions among second-generation Turks in Europe: the effect of integration and transnationalism in a cross-national perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences