Revealing the role of tumor heterogeneity and plasticity in breast cancer

Danielle Seinstra

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • van Rheenen, W., Promotor, Externe Persoon
  • Voest, E.E., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning22 nov. 2018
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6375-198-8
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit