Reversal in competitive dominance of a toxic versus non-toxic cyanobacterium in response to rising CO2

D.B. Van de Waal, J.M.H. Verspagen, J.F Finke, V. Vournazou, A. Immers, W.E.A. Kardinaal, L. Tonk, S. Becker, E. Van Donk, P.M. Visser, J. Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reversal in competitive dominance of a toxic versus non-toxic cyanobacterium in response to rising CO2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences