Reverse taxonomy applied to the Brachionus calyciflorus species complex: morphometric analysis confirms species delimitation as revealed by molecular phylogenetic analysis and allows the (re)description of four species

Evangelia Michaloudi (Co-auteur), S. Papakostas, Georgia Stamou, V Nedela, E Tihlarikova, Wei Zhang, S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere0203168
TijdschriftPLoS One
Volume13
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 sep 2018

Citeer dit