Review article of: Deirdre de la Cruz, Mother Figured. Marian Apparitions and the Making of a Filipino Universal.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)490-491
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Catholic Historical Review
Nummer van het tijdschriftspring
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit