Review article of FAND (Phonological atlas of the dialects of Dutch), Volumes I, II, III and IV

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)66-74
Aantal pagina's9
TijdschriftZDL: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik
Volume76
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit