review article of R. Vandekerckhove, “Structurele en sociale aspecten van dialectverandering”, Gent (KANTL)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)247-256
Aantal pagina's10
TijdschriftLeuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie
Volume91
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit