Review essay of Dmitri Levetin, 'Ancient Wisdom in the Age of the New Science. Histories of Philosophy in England, ca. 1640-1700' (Cambridge 2015).

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's10
TijdschriftHistory of Universities
Volume30
StatusGeaccepteerd/in druk - 31 dec 2017

Citeer dit