‘Review: Jos Gommans, The Unseen World, The Netherlands and India from 1550. (Nijmegen 2018)’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-122
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit