Review -Michelle Gordon, Extreme violence and the ‘British way’: Colonial warfare in Perak, Sierra Leone, and Sudan (London, 2020)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Tijdschrift H-Diplo Review Essay
Volume381
Nummer van het tijdschrift27 oktober
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit