Review -Nancy Jouwe e.a. (red.), The yearbook of women’s history 39, Gendered empire: Intersectional perspectives on Dutch post/colonial narrative (Hilversum, 2020)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59
TijdschriftHistorica
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit