[Review of: (1984) Festschrift Dr. F. Paulsen (= Nordfriesisches Jahrbuch 1984)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)21-27
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume2
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit