[Review of: (1984) Miscellanea Frisica. In nije bondel Fryske stúdzjes]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)23-28
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume1
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit